Arik (Rymmaren) bakom syster Annie

Lillan och Arik

Arik, man måste ju strecha lite innan man klättrar över kanten igen...

Vem bits hårdast?

Bus

Lillan

Spatser time i valplådan